Gwarancje

Gwarancja na sprzęt marek znajdujących się w ofercie obowiązuje w okresie 2 lat od daty zakupu. Gwarancja pokrywa awarie mechaniczne oraz udowodnione wady kosmetyczne i produkcyjne będące winą wadliwego wykonania i materiału.

Gwarancji podlega następujący sprzęt

  • został zainstalowany zgodnie z wymogami obecnie obowiązującego prawa przez instalatora posiadającego aktualne, wymagane prawem uprawnienia.
  • jest eksploatowany w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego do celów domowych.
  • nie został odkupiony z drugiej ręki ani nie został poddany renowacji. Gwarancja producenta nie jest zbywalna.
  • nie był niewłaściwie eksploatowany, przypadkowo uszkodzony lub poddany modyfikacji oraz taki, który nie zużył się na skutek normalnego codziennego użytkowania w warunkach domowych i był poddawany konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta.
  • był naprawiany TYLKO przez osoby lub instytucje, które zostały do tego upoważnione przez Dział Obsługi Klienta One Kitchen Sp. z o.o
  • Gwarancja NIE obejmuje sprzętu, który był niewłaściwie eksploatowany, przypadkowo uszkodzony lub poddany modyfikacji oraz taki, który zużuł się na skutek normalnego codziennego użytkowania w warunkach domowych i który nie był poddawany konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta.

Ta gwarancja jest uzupełnieniem Państwa praw ustawowych.